Политика за защита на лични данни

Вашите данни не се предоставят на трети лица!

Вашите лични данни (т.е. тези, които ни предоставяте) ще бъдат използвани само от Creative Idea. Ние се задължаваме да не предаваме тези данни – това е важно за нас. Понякога може да използваме външни доставчици, но те работят само от наше име и в съответствие с нашите инструкции.

Ние сме прозрачни за това как събираме личните Ви данни

На тази страница ще откриете цялата информация за обработването на личните ви данни: кога, как, къде обработваме личните Ви данни, защо са ни нужни и какви са Вашите права.

Вашите права

Това, че ни предоставяте личните си данни не означава, че губите контрол върху тях. Напротив! Ето защо:

Притежавате куп права, които можете да упражните. Някои от тях се отнасят до всички видове обработване на личните ви данни, докато упражняването на други е поставено в зависимост от основанието за обработване на последните (напр. договор, съгласие, законово задължение, и др.).

По-долу може да видите кратко описание на тези права, както и при какви условия бихте могли да ги упражните:

Право на достъп:

Това право ви позволява да ни попитате всичко, което ви интересува за личните ви данни (какви са те, как се събират, къде се съхраняват и т.н.). Упражнявайки това право бихте могли и да поискате от нас копие на цялата налична информация, която съхраняваме за вас.

Право на коригиране

В определени ситуации може да се наложи да обновите или коригирате личните си данни, които сте ни предоставили. Например, когато вече имате нов любим спорт или когато любимият ви магазин вече не е посоченият.

Право на възразяване

Това е вашето право да кажете “Не!”. Упражнявайки това право вие може да откажете да обработваме личните ви данни или да оттеглите вече дадено от вас съгласие за това.

Право на изтриване (“Правото да бъдете забравени”)

Това е вашето право да изтриете личните си данни и е напълно разбираемо. Декатлон няма причина да съхранява личните ви данни, когато вече не са ни необходими. Всички данни за вас са автоматично изтрити след изтичане на посочения срок за съхранение, относим към съответния вид обработване на лични данни. Например, при създаване на профил за лоялен потребител, личните данни, които ни предоставяте се съхраняват за срок от 3г., считано от момента на последното посещение.

Как да упражня правата си ?

За да упражните някое от правата си, моля да отправите заявление на: dataprotectionbg@decathlon.com

Заявлението трябва да съдържа следната информация:
– Да се представите и при необходимост да предоставите документ за самоличност.
– Да заявите правата, които искате да упражните.

Ако въпреки всичките ни опити, вие смятате, че желанията ви все още не са удовлетворени, може да подадете жалба до Комисията за защита на лични данни на: https://www.cpdp.bg/

Политика за електронен бюлетин

Електронният бюлетин е безплатен за регистрация. Тъй като Вашата електронна поща може да бъде добавена от трети лица, молим да следвате инструкциите за отписване. Тематиката на информацията, която изпращаме е свързана със сайтове, сървъри, технически детайли и услуги. Тя е предназначена главно за хора и фирми, които имат сайтове или планират да се сдобият с такъв. Единствената информация, която пазим за Вас е тази, която е необходима за пълноценната работа на бюлетина, а именно – електронна поща.

При нужда от допълнителна информация, можете да използвате формата ни за контакти.